mandag 24. september 2012


Lokalstyrelederens arbeidsdag

 
 

Mandag 3. september hadde jeg min arbeidsdag i Gruve 7.


Både Svalbardmeldingene, Nordområdemeldingene og nå sist Svalbardbudsjettet, viser alle til at det er et mål for regjeringen å videreføre kulldrift på Svalbard. NIBR undersøkelsen fra 2009 viser at i Longyearbyen som lokalsamfunn hvilr 40 – 50 % av samfunnet i Longyearbyen direkte eller indirekte på hjørnesteinsbedriften Store Norske sin aktivitet på øygruppen. Dette er viktig struktur i Longyearbyen, og for meg er det viktig å bli kjent med vårt arbeidsmarked og vår samfunnsstruktur innenfra.

Jeg lærte først at man må «få snurren ut av underbuksa» tidlig når man skal jobbe i gruva :-)

Min dag startet kl. 06:05 med henting hjemme av dagstiger Kjell Harry. Sammen startet vi med daglige gjøremål i Gruve 7 og kaffekoking til resten av gjengen kom på jobb. Morgenkaffe med småprat og planlegging av dagen sto på agendaen når arbeiderne kom på jobb til ferdig kaffe ala Kjell Harry.

Morgenen besto av dagstiger-oppgaver og omvisning i daganlegget før turen gikk videre inn på stuff med gruvesjef Håvard. Her sto både dagens drift og fremtidige driftsområder på programmet. Mens de politiske diskusjonene pågikk fulgte jeg kullets reise ut fra stuff og til energiverket i Longyearbyen. Jeg fikk lære mye om kullstørrelse, kullmarked og kostnadsnivå ved investering i nytt utstyr og maskineri til gruva. Jeg fikk treffe alle arbeiderne ved sine stasjoner i gruva og fikk sett hvordan de utfører de ulike oppgavene. Transport turen av kullet ned fjellet og ut dalen gikk med sjåfør Jørn stødig bak rattet, vi leverte kull ved vårt eget energiverk som bruker ca 25 000 tonn kull pr år. Det utgjør nesten 30 % av kullet som tas ut i gruve 7,i sum ca 75 000 tonn pr år.
 
 

Arbeiderne i gruve 7 jobber i motsetning til i Svea og kommende Lunckefjell, ordinære arbeidsdager og arbeidsuker. Skiftene starter ca 07.00 og varer til ca 15.00. Det kreves en gruppe på 5 mann for å holde operasjonen funksjonell og trygg inne i stuffen, så kommer ledelse, dagstiger, transport, vedlikehold og renhold i tillegg. Man tar ut ca 360 tonn kull per arbeidsdag i gruve 7. 

Jeg fikk bli kjent med hele produksjonskjeden og fikk diskutere kulldrift med de som kjenner den fra innsiden, på deres hjemmebane. Det kreves også mange og kontinuerlige reparasjoner for å sikre driften operasjonelt og for mannskapet, jeg fikk også treffe ingeniørene og teknikerne som står for drift og vedlikehold.

Denne arbeidsstokken representerer en uvurderlig kompetanse som er viktig for Longyearbyen og Norge som medarbeidere i det eneste norsk eide kullgruveselskapet.

Jeg må si jeg ble imponert over det arbeidet som utføres, ikke minst var det en stor glede å være i gruve 7 på dagen 4 år (!) etter siste arbeidsuhell. Dette forteller mye om kompetanse og grundighet i arbeidet som utføres, gruvearbeidere er i hverandres omsorg og tar godt vare på hverandre i sin arbeidshverdag.
 
 

Verdien av kullnæringen på Svalbard er stor, og utgjør en stor del av den samlede kompetanse som besittes i Longyearbyen i dag. Denne er ytterst relevant for å kunne videreutvikle samfunnet i konstruktiv retning. Her viser jeg også til Nordområdeutvalgets uttalelse om betydningen av å opprettholde den samlede arktiske kompetanse som utgangspunkt for en vellykket utvikling fremover. Kunnskapsdepartementet har poengtert at de i oppfølging av St.meld. nr. 44 (2008-2009 Utdanningslinja) har som mål blant annet å «se det lokale, det regionale og det nasjonale nivået i sammenheng». I regional sammenheng er kunnskapen Store Norske og relevante samhandlingspartnere besitter, viktig både for Svalbard og for de nordligste fylkene.

I følge nye byggesteiner i nord, har regjeringen som målsetting og «bidra til å utvikle den mineralbaserte næringsvirksomheten i nord». Store Norske er i dag det største norskeide selskapet med kompetanse innenfor bergindustri og er solid som kunnskapsaktør med sitt fokus på utdanning og fagbrev blant arbeiderne. Nå har vi også fått til en intensjonsavtale om forkurs for ingeniørutdanning som også vil være svært relevant i forhold til ivaretagelsen av den kompetansen som jeg fikk se i gruve 7 og som Store Norske står for i både Longyearbyen, regionalt i nord og for Norge.

Det var en intens og interessant arbeidsdag, jeg lærte mye og reiste hjem særdeles imponert. De som står for renholdet fikk mer og gjøre da også en gjest sine arbeidsklær kom til vask, men også denne jobben gjøres nøye og alt er klart for de ansatte hver dag når de skal inn i sin mørke, men som de fortalte meg, særdeles givende arbeidsdag.

Aldri har jeg vel vært så stolt av grått hår som når jeg vendte hjem den ettermiddagen.  

fredag 14. september 2012

 

Historisk avtale om forkurs i ingeniørstudie signert i Longyearbyen 13.9.2012

 

 

Her er min tale for dagen

 
I dag skal en historisk avtale om forkurs for ingeniørstudiet signeres og viser vei for en ny type utdanning og en ny type kunnskapsfokus her nord. Dette er første gang at en fagforening, en utdanningsinstitusjon, en anleggsentreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen om et utdanningsløp som både sikrer kompetansen i vårt loklalsamfunn og tar tak i at samfunnet mangler ingeniører.
 

I dag står lokalstyret her sammen med Høyskolen i Narvik, NITO, Store Norske og LNS: Dere gjør dagen i dag mulig.
Jeg vil starte med å takke inderlig for et uvurderlig samarbeid med dere alle, og Olav Soleng som initiativtaker, det er også fantastisk å se at våre viktige aktører Store Norske og LNS jobber sammen for felles mål.
Den uvurderlige lokale og nasjonale gruvehistorien skapt her i gruve 3, vårt kommende gruvemuseum, møter i dag fremtiden for Longyearbyen.
Kunnskap er navet i nord og Longyearbyen med sin unike arktiske infrastruktur er et sentrum for arktisk kompetanse for oss selv, for Norge og internasjonalt på samme måte som vi her i Longyearbyen og i Ny Ålesund er et sentrum for arktisk forskning og vitenskap. 
Det er viktig for lokalsamfunnsutviklingen mht:
·    Næringsutvikling
·    Kompetanseheving (vi må bla huske at Store Norske er det eneste norskeide gruveselskapet vi har og at kompetanseutvikling her og i tilknyttede næringer er kompetanseutvikling for hele mineralsatsningen i Nord)
·    Det gir ennå tydeligere fokus på etablering av partner-arbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser her i nord.
·    Og samtidig kan Longyearbyen slik tilby utdanning relevant også for Nord Norge!
 

Dette er altså konkretisering av en kunnskaps-byggestein i nord, og det er godt å bygge i nord!


Til Stortingets næringskomite vil jeg si at det er glede å ha dere her. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover og det har vi blant annet dere å takke for. Vi er takknemlig for at våre lokale og regionale aktiviteter har et så solid rammeverk å strekke seg etter, som nordområdepolitikken er! Og vi takker for at dere tar dere tid til å overvære en så viktig dag for Longyearbyen og kunnskap i nord!
 
Andre taler for dagen ble holdt av:
 
Direktøren for Store Norske, Per Andersson
Direktøren i LNS, Ann Pedersen
Rektor ved Høyskolen i Narvik Arne Erik Holdø
Marit Stykket, president i NITO

Til sist holdt leder for Stortingets næringskomite Terje Aasland tale på vegne av næringskomiteen.
 


 
 

mandag 10. september 2012


Pressemelding fra Longyearbyen lokalstyre, Høgskolen i Narvik, Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, LNS Spitsbergen AS, NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.



Historisk avtale om ingeniørforkurs på Svalbard
13. september skriver fem viktige aktører under på en avtale som gjennom opprettelsen av et forkurs for ingeniørutdanning på Svalbard. Ingeniørutdanning i Longyearbyen vil bidra til å utvikle et nytt og viktig nivå av kompetanseutvikling og kunnskapsfokus i nordområdene. Longyearbyen vil samtidig styrke sin posisjon som infrastruktur- og logistisk kunnskap-nav i nord i samarbeid med viktige nasjonale aktører.
 
-Dette er en historisk avtale som er i tråd med Longyearbyen som et sentrum for arktisk kompetanse og det er viktig for lokalsamfunnsutviklingen mht arbeidsplasser, samtidig kan Longyearbyen slik tilby utdanning relevant også for Nord Norge, sier Christin Kristoffersen, lokalstyreleder i Longyearbyen.

-Aktørene er opptatt av den kompetanseutfordringen som mineralnæringa står overfor og vi ser det som viktig at Svalbard får et utdanningstilbud som kan føre til at flere velger å bli ingeniør, sier Marit Stykket, president i NITO.

-Store Norske vil satse på forskjellige tiltak som kan bidra både til økt kompetanse i selskapet og som kan gjøre det enda mer attraktivt for både ansatte i selskapet og deres ledsagere å bo på Svalbard, sier Per Andersson i Store Norske Spitsbergen Kullkompani.
Aktørene understreker initiativet som fremtidsrettet og spennende for en videre utvikling av samfunnet i Longyearbyen.

Historisk
Dette er første gang at en fagforening, en utdanningsinstitusjon, en anleggsentreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen om et utdanningsløp som både sikrer et samfunn og tar tak i at samfunnet mangler ingeniører, særlig innen mineralnæring. Stortingets Næringskomité vil være tilstede under signeringsseremonien som finner sted i Gruve 3, kl. 11.15-12.00 13. september.

Nordområdene
Forkurset må sees i et større perspektiv relatert til Regjeringens varslede strategi for mineralnæringa i Norge. Nordområdene er særlig viktig i denne satsinga fordi mange av mineralressursene finnes i nord. Det at man utvikler lokale og regionale satsninger for fremtiden, med nasjonale aktører, er veien å gå inn i fremtiden. Svalbard, Nord-Norge og Norge trenger flere ingeniører, og hva er vel bedre enn å utdanne dem med arktisk spesialkompetanse allerede fra starten.

Utviklingen av mineralnæring i Norge er ikke på høye med mineraldrift i naboland som Sverige og Finland.
Sted: Gruve 3 i Longyearbyen, 13. september kl. 11.15-12.00
 
Aktørene som skriver under avtalen er Longyearbyen lokalstyre, Høgskolen i Narvik, Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, LNS Spitsbergen AS, NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Om forkurset
Høgskolen i Narvik organiserer kurset. Tilbudet kan både gi generell studiekompetanse for noen og fordypning i realfag for andre. Studiet er åpent for både sysselsatte på Svalbard, deres ledsagere og for andre som måtte ønske å komme til Longyearbyen for å ta forkurs. Kurset starter opp i 2013.
 
Fakta i saken:
  • Norges Geologiske undersøkelser (NGU) mener det ligger mineralverdier til 1500 milliarder under føttene våre.
  • Mineralproduksjon i Norge er større enn skogproduksjon og ligger på rundt 11 milliarder.
  • I Norge sett under ett, har det det siste året vært en sterk vekst av kompetanseintensive arbeidsplasser i privat sektor, men Nord-Norge har vesentlig mindre tilvekst enn andre regioner. Fremtiden vil kreve et sterkere fokus på kunnskapsutvikling i nord. Vi må skape morgendagens teknologiske og kunnskapsmessige arbeidsplasser også i nord.
  • NITO tatt til orde for at gruvedrift bør få tilført kapital gjennom for eksempel Innovasjon Norge og at kommunene får tilgang til inntekter fra lokal gruvedrift.
  • Norge er godt stilt med olje og gass, men er i ferd med å bli avhengige av andre gruveland for å få mineraler. Ressurser som jern, kobber, nikkel og de sjeldne jordartene til mange grønn teknologi, er etterspurt i dag. 
  • Europa forbruker 20 prosent av verdens mineraler. Europa produserer kun 3 prosent.

Kontaktpersoner:
Per Andersson, Store Norske, tlf. 902 68 287
Longyearbyen Lokalstyre ved Christin Kristoffersen, tlf. 924 12 634
NITO-president Marit Stykket, tlf. 918 42 154