fredag 14. august 2015

Gratulerer med dagen Norge og gratulerer med dagen til våre borgere her i vår nordligste del av landet!

I dag feier vi 90 år!I dag, 14. august, feirer vi at Svalbardtraktaten trådte i kraft ved Lov om Svalbard i 1925. Dette gjør vi fordi nettopp denne dagen i 1925 ved en høytidelighet i Longyearbyen (Skjæringa) leste justisminister Paal Berg opp en kunngjøring fra Kongen: "Vi Haakon, Norges Konge gjør vitterlig: I henhold til resolusjon av 7.august 1925, bestemmes at Svalbard (Spitsbergen med tilliggende øyer og Bjørnøya) i dag overtas som en del av kongerike Norge"
Svalbardtraktaten ble underskrevet i Paris allerede 9. februar 1920. Det opprinnelige navnet på traktaten var "Traktaten mellom Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen".
Svalbardtraktaten gir Norge suverenitet over Svalbard, og sikrer samtidig signatarmaktene visse rettigheter. I overkant av 40 land er registrert som parter til Svalbardtraktaten i dag.
Minister Wedel Jarlsberg signerer Svalbardtraktaten i Paris 9. februar 1920.
 
 
Grunnprinsippene i traktaten, er fremdeles de vi etterlever, og er vel verd å feire også i dag:
1) Svalbard en del av Kongeriket Norge.
2) Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold på Svalbard og skal kunne drive fiske, fangst og all slags maritim-, industri-,bergverks- og handelsvirksomhet på like vilkår.
3) Skatt, gebyr og avgifter som kreves skal komme Svalbard til gode.
4) Svalbard må ikke benyttes i krigsøyemed.
5) Traktaten pålegger Norge et ansvar for å ta vare på Svalbards naturmiljø.


Global interesse for vår nordligste del av landetI disse dager er vår skjerv av verden mer aktuell enn noen gang og den globale og geostrategiske interessen er stor. Vi står ovenfor utfordringer i lokalsamfunnet på grunn av svekket kullmarked og kullskepsis i en verden som (heldigvis) ser mot mer miljøvennlige energikilder. Dette gjør at vi må tenke alternativer for vår utvikling og dette gjøres i stort monn. Dog er det kanskje særlig verdt å merke seg i dag, vårt 90. år som norsk, at denne utviklingen etter vår mening går for sakte. Norge har et strategisk fortrinn for arktisk utvikling med vårt samfunn og vår utstrakte kompetanse i Longyearbyen på Svalbard. Vi er en nasjon som er opptatt av kunnskapsbasert utvikling og vi ønsker (i det minste mange av oss) å være i forkant av en bærekraftig global utvikling. Dermed er det viktig at vi nå som vi står ovenfor store endringer på Svalbard utvikler oss i riktig retning og i riktig tempo. Vi har fått tilslag på blant annet 200 millioner til en uvurderlig havneutvikling i nasjonal transportplan allerede i 2013. Vi har vist et havneutviklingspotensiale med globale dimensjoner og vi er en utmerket arena for arktisk samfunnssikkerhet og beredskap, for arktisk forskning og utvikling, for teknologiske nyvinninger for arktisk næringsutvikling (særlig marin og maritim industri), og ikke minst for det viktigste elementet i enhver utvikling; nemlig samfunn. 
Derfor oppfordrer vi i dag nasjonen Norge om å vise at man virkelig ønsker noe med og for Svalbard og vi mener at det viktigste prosjektet for å bevege seg inn i en vital og kunnskapsbasert fremtid som ivaretar den norske identitet og arktiske ansvar er å bevilge disse midlene slik at arbeidet kan startes.
Svalbard er en internasjonal del av kongerike Norge med viktig lokal norsk-russisk samhandling, internasjonale borgere fra flere enn 44 land, forskning, utdanning, næring, turisme, bergverksdrift/industri, arktisk infrastruktur som det står internasjonal respekt av og en kompetanse dertil, kulturlivet blomstrer og menneskene lever godt her nord!
Vi er en stolt og demokratisk del av vår nasjon her på toppen av globusen. Vi er også en norsk juvel i Arktis. La oss ta den i bruk også for en bærekraftig og solid fremtid.

Gratulerer med dagen kjære innbyggere og nasjon!