fredag 12. september 2014


Forkurs for ingeniørutdanning gir nye muligheter

-For første gang i historien kan våre innbyggere nå ta innledende del av ingeniørutdanningen her i Longyearbyen.

Vi har høy grad av FoU virksomhet i dagen Longyearbyen. Vi har et internasjonalt ledende forskningsmiljø på Arktisk klima, miljø og teknologiforskning i Ny Ålesund og i Longyearbyen. Og vi har UNIS med ansatte og studenter fra våre norske universitet og fra universitet i stort sett hele verden. Ikke minst har vi en unik praksiskompetanse innenfor infrastruktur, logistikk og samfunnsdrift. Dette er vi stolt av og det er viktig for fremtiden vår her nord.

Ingeniørutdanning i Longyearbyen vil bidra til å utvikle et nytt og viktig nivå av kompetanseutvikling og kunnskapsfokus i nordområdene. Og større kraft i næringsgrunnlaget i- og for lokalsamfunnet. Vi trenger flere partnerarbeidsplasser og bredde i arbeidslivet i Longyearbyen, dette er et viktig steg i riktig retning.

Det er også svært gledelig at LNS Spitsbergen og Store Norske Kullkompani er med å utvikle lokalsamfunnet på denne måten. Det viser hva man kan få til når man samarbeider og er fremtidsrettet.

NITO, Høgskolen i Narvik, LNS Spitsbergen, Store Norske Kullkompani og Longyearbyen lokalstyre har jobbet sammen for å etablere første del av et ingeniørstudiet her. Dette er første gang en fagorganisasjon, en utdanningsinstitusjon, en anleggsentreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen om et utdanningsløp som både sikrer et lokalsamfunn og tar tak i at samfunnet mangler ingeniører - særlig innen mineralnæringen.

«Forkurset viser hvordan norsk arbeidsliv kan fungere på sitt beste. Dette er et godt eksempel på hvordan et lokalsamfunn som Svalbard kan sikre seg viktig og riktig kompetanse for framtida. Partene som samarbeider om forkurset er med på å dekke et viktig behov», sa næringsminister Monica Mæland da hun åpnet forkurset den 3.9.2014.  

20 studenter skal begynne på utdanningen, og seks av disse er jenter. Det er svært gledelig at mange finner nytte i dette tilbudet og vi ønsker dem lykke til med sine studier! Vi gleder oss også over at    lokale ansatte har tatt på seg jobben som mentor for studentene.

«En ingeniørutdanning i Longyearbyen vil bidra til å utvikle kompetanse i nordområdene. Utdanningen vil også styrke Svalbard som en viktig arena ved samarbeid med nasjonale aktører», sa NITO-president Trond Markussen da han var med på åpningen forrige uke.

I vår fikk forkurset 750 000 kroner fra regjeringen. «Støtten fra myndigheter og næringsliv er helt essensiell», sier rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø. De opplever stor pågang på sine forkurs, og er glade for å kunne føye til Svalbard i sin portefølje.

Kanskje framtidas Arktiske ingeniør kommer fra Svalbard!? Bedriftene våre og vi som jobber her har unik arktisk kompetanse. Det er lite som gleder meg mer enn når vi kan bruke den for å styrke fremtiden vår.

Vi gratulerer våre studenter, forelesere og ansatte og ønsker lykke til med forkurset! Og Longyearbyen med en ny kunnskapsarena!

Christin Kristoffersen
Lokalstyreleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar