mandag 11. oktober 2010

Studentdeltakelse - hva er kunnskapsproduksjon i UH sektoren?

Prorektor for Forskning og Kunstnerisk Utviklingsarbeid ved UiT, Curt Rice holder innlegg om UHR rapporten 'Utdanning + FoU = Sant'

Det er et lovfestet krav at utdanning skal baseres på forskningsfronten innenfor det feltet utdanningen gjelder. Det vil si at utdanningen følger 'et bevegelig mål'. Kan styrket FoU (Forskning og Utvikling) basert utdanning bedre utdanningskvaliteten og hvordan kan man gjøre dette?

Først og fremst trenger vi å vite hvordan vi faktisk definerer forskningsbasert utdanning og hva FoU basert utdanning i realiteten er/kan være. Kvalifikasjonsrammeverket er en relevant faktor i dette arbeidet som gjør at også kvalitetsprosesser og tilsettings/stabsfunksjoner er viktig i sammenhengen. Det vil si at både Institusjonelle forutsetninger, Vitenskapelig grunnlag og Vitenskapelig holdning betyr noe for hvorvidt man har/tenker i form av en forskningsbasert utdanningskultur ved en institusjon.

Et relevant spørsmål er eksempelvis hvordan det har preget Bachleorutdanningen at man har etablert SFF (Sentre for Fremragende Forskning). Rapporten har som mål å være handlingsrelatert og kunne bidra til endring. Derfor inneholder rapporten også et (godt) forslag til skjematisk vurdering av egen institusjon ut fra en bred forståelse av hva forskningsbasert utdanning er.

Jeg sier meg 'on a personal note' vedrørende min egen institusjon, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), fornøyd med at vi får et såkalt grønt skår i testen. Vi er dermed "Veldig bra" og har "full måloppnåelse". Dette er viktig da utdanningen ved UNIS er- og skal være et supplement til den undervisning som gis ved de andre norske universitetene. Slik ser vi at UNIS ikke bare er et faglig tilskudd, men at vi også bidrar til at studenter i Norge (sammen med studenter fra opp til 30 andre land) får oppleve Arktisk 'hands on' utdanning og forskning hvor naturen på Svalbard utgjør en uvurderlig lab. som gir studenter en forsker- og feltbasert erfaring både på Bahcleor, Master og PhD nivå.

Samtidig snakker vi om studentAKTIV forskning, det er innspill som er både relevant for denne diskusjonen og det spørs også om det ikke drar oss ytterligere en bit lenger. Studentaktiv forskning er å innlemme læringsprosesser både i forskningsformidling (utdanning) og forskningsaktivitet (deltakende utdanning). Dette er spennende tanker som ser på studenten som kunnskapsprodusent! Dette liker jeg!

Fremtiden er spennende og dette er er rapport og et seminar som gir gode perspektiver på viktige nasjonale og internasjonale utdanningsprosesser.

1 kommentar:

  1. Kjempeflott å høre at dere gjør det så bra på UNIS. Det hadde vært veldig interessant om du kunne dele noen eksempler på hva dere gjør, kanskje det er noe andre kan lære av.

    SvarSlett