onsdag 9. mai 2012


Foto: Anders Fjellestad, Svalbardposten

Lokalstyrelederens arbeidsdag på Fruene 2. mai 2012

Den 2. mai 2012 hadde jeg den første i rekken av Lokalstyrelederens arbeidsdag og var så heldig å få starte på Fruene, en viktig helårs arbeidsplass i Longyearbyen som har et viktig tilbud for trivsel og sørvis for befolkningen hele året, og for turister.

Fruene er en kaffebar/lunsjrestaurant med vekt på hjemmelaget mat og kaker. De leverer også catering til bedrifter samt arrangere lukkede lag for de som ønsker. De er også (selvfølgelig) en av verdens nordligste kaffebarer!

Jeg fikk jobbe lunsjskiftet og må si jeg er imponert over hva de ansatte får til å skape av atmosfære med begrenset tumleplass bak kassen samtidig som det åpenbart er mange som velger å nyte sin lunsj, kaffe, milkshake og annet snacks hos dem.Fruene er et aksjeselskap og Tove Eide er daglig leder og kontaktperson. Omsetningen er i overkant av 6 millioner årlig. Som andre bedrifter som driver på Svalbard, er fraktkostnader og fraktutfordringer også markante for Fruene, det krever både kompetent langtidsplanlegging og god struktur å ha et bredt og stabilt tilbud i Longyearbyen.  Det er også en utfordring å finne bolig til ansatte, med et akseptabelt prisnivå på husleien. Samtidig er det en unik fordel at det er mange som søker stilling på Svalbard.

Fruene AS ble stiftet 27.10.2003 og åpnet allerede 29.11.2003. Før Tove Eide startet Fruene ble det etablert en kaffebar i Lompensenteret i oktober 2000 med navnet Aksels Barista (og Arktiske Brød), og man kunne lese om «kontinental kaffe-kos» i Svalbardposten nr 46 i 2000. Aksels Barista gikk konkurs i 2003 med den følgen at 15 ansatte mistet jobben.

Tove Eide har 7 heltidsansatte som jobber i Fruene, pluss 2 sommeravløsere. Hun har 5 kvinner og 2 menn ansatt. Slik er Fruene, i tillegg til å være et sørvistilbud til lokalbefolkningen og turistnæringen, også et viktig tilskudd til et lokalsamfunn som har behov for flere partnerjobber og flere helårsstillinger. Longyearbyen er og skal være et «robust familiesamfunn» og vi ser fra Lokalstyret sin side at antall barn i Longyearbyen har økt over tid (31 % økning i antall barn siden 2001, tilsvarende for voksne er 22 % økning). Vi vurderer blant annet arbeidsmarkedet etter foreldrenes tilknytning. Se modell nedenfor som viser fordelingen av mors og fars jobbtilknytning i Longyearbyen. Vi ser at en tendens til at andelen hjemmeværende kvinner går ned samtidig som andelen heltidsstillinger i turistnæringen går opp. Det viser oss to ting, for det første at heltidsstillinger er viktig, at det vi tradisjonelt kaller «kvinnearbeidsplasser» er viktig, samtidig som tallene viser at vi har en vei å gå. Fruene er således også viktig som en av flere arbeidsplasser som skaper bredde i (helårs)arbeidslivet i Longyearbyen.

Bosatte i Longyearbyen 0 – 18 år, etter fars og mors beskjeftigelse. Prosentvis fordeling. Per 31.12.2010:
  I tillegg til sine 7 ansatte har Tove 2 sommeravløsere. I år kommer to som begge har jobbet hos Tove to år tidligere og som trives godt med sin Arktiske sommerjobb. En av dem, Linn Asplin, er en ung svensk dame med erfaring fra både svensk og norsk restaurantnæring. Hun jobber tre måneder i sommer og det som trekker henne tilbake hit på tredje året, er et godt arbeidsmiljø og at hun synes Tove er en dyktig sjef. Andre ansatte som trives godt er Omid Abolhasan som har jobbet på Fruene i 2 år. Han har flere års erfaring fra kafe og restaurantnæringen i Tromsø og trives så godt med både arbeidsmiljø på Fruene og i Longyearbyen at han planlegger å jobbe her lenge. Per Rantzèn og Sandra Elmgren er to andre ansatte som har jobbet på Fruene i et halvt år og som planlegger å være her i minst et halvt år til. Begge har erfaring fra restaurantnæringen i Sverige og har tre års utdanning innenfor faget, og de trives også godt på Fruene.

Samlet gir de ansatte inntrykk av at arbeidsmiljø, ledelse og kontakten med kundene skaper et positivt arbeidsmiljø. 

I siste nordområdemelding som kom 18.11.2011 poengteres det at i de nordligste fylkene har både naturbaserte næringer og reiselivet en spesiell plass, dette stemmer i aller høyeste grad i Longyearbyen. Vi og NIBR, som gjennomfører årlige samfunns- og næringsanalyser for Svalbard, bruker begrepet «basisnæringer» (som er (riks)politisk styrt eller verdensmarkedsstyrt, eksempelvis kulldrift, forskning og utdanning, reiseliv og offentlig virksomhet) og «avledet virksomhet» som betjener lokalmarkedet (befolkning og næringsliv). Avledet virksomhet, som Fruene, er viktig da slik næring representerer stabilitet i lokalsamfunnet vårt, arbeidsplasser, trivsel og sørvis for oss som bor her oppe i det vakre nord.  


Foto: Anders Fjellestad, Svalbardposten

Min neste arbeidsdag er i Kullungen barnehage 1. juni. Det gleder jeg meg til! Dersom du vil at jeg skal jobbe hos din bedrift: Ta kontakt med meg via postmottak@lokalstyre.no

Aktuelle datoer er:
3. september 2012
1. november 2012
3. desember 2012
7. januar 2013
1. mars 2013
15. april 2013
20. mai 2013

Og flere kommer, det er også anledning om å be om annen dag, annet tidsrom.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar